Otvorenje izložbe 154. brigade HV - Muzej grada Pazina

Datum otvorenja: 01.12.2011.
Mjesto održavanja: Spomen dom sjedinjenja i slobode
Suorganizator: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine
Vrijeme održavanja :1.-21. prosinca 2011.

Otvorenje izložbe 154. brigade HV - Muzej grada PazinaTemeljem odluke Ministarstva obrane od 1. prosinca 1991. godine, iz nukleusa 3. bojne 119. brigade Hrvatske vojske ustrojena je 154. brigada Hrvatske vojske. Već sredinom prosinca ulaskom u vojarnu u Pazinu (napuštenu od tenkovskog bataljuna JNA sredinom listopada) započinje stvaranje uvjeta za rad djelatne jezgre i mobiliziranog dijela Zapovjedništva brigade koji su činili pričuvnici s područja Pazina i Buzeta.
Potom se započelo s popunom vojnih obveznika s područja Poreštine, Pazinštine, Bujštine i Buzeštine, ustrojavanja nižih postrojbi brigade, osmišljavanjem i planiranjem ubrzane obuke koja se, u trajanju od 7-15 dana, provodila po satnijama.

U prvoj četvrtini 1992. postrojba je oformljena i sukladno uvjetima naoružana te su započela zapovjedna izviđanja za preuzimanje područja odgovornosti na Ličkoj bojišnici za sve razine zapovijedanja brigadom.

Sukladno Zapovjedi OZ (Operativne zone) Rijeka i OG (Operativne grupe) Lika, početkom travnja 1992., najprije je logistička postrojba, potom zapovjedništvo brigade sa pristožernim postrojbama i cijelom 1. pješačkom bojnom razmještena na šire područje Kosinja, u statusu operativno - taktične pričuve Operativne zone Rijeka. Krajem svibnja preuzeta je prva crta bojišnice na relaciji Ivčevićeva Kosa - Obućine u širem području Ramljana. U ovome razdoblju Pazinska, Umaška i Porečka bojna smjenjivale su se svakih 25 dana bivanja na bojišnici, a krajem srpnja, postrojba je vraćena u Istru, u kolovozu je i demobilizirana, izuzev dijela djelatnog jezgra zapovjedništva brigade i manjeg broja mobiliziranih pričuvnika.

U travnju 1993. po dijelovima je mobilizirana porečka bojna i uz potporu minobacačke bitnice, razmještena je na osjetljivi dio bojišnice na potezu Perušić - Budački most (do Gospića) sa težištem obrane na Ličkom Osiku. Krajem lipnja Porečka bojna je demobilizirana.
Početkom 1994. godine mobilizirana je Umaška bojna koja je pojačana topničkom postrojbom s područja Poreča preuzela područje odgovornosti od Drenovog Klanca, obranu Otočca do Ramljana. Početkom svibnja postrojba je demobilizirana
.
Ove je godine, u ljetnim mjesecima, 154. brigada Hrvatske vojske preustrojena u 154. domobransku pukovniju Hrvatske vojske koja je pojačana i topničko raketnom postrojbom popunjavanom ljudstvom s područja Labinštine.

U listopadu 1994. mobilizirano je Zapovjedništvo pukovnije, dio pristožernih postrojbi, Logističku satniju i u cijelosti Pazinsku bojnu. Nakon kratkotrajne pripreme u Rijeci, uslijedilo je preuzimanje bojišnice na crti od Ramljana do Alivojvodića na Perušićkoj kosi.
Angažiranje ove bojne na ličkoj bojišnici bilo je složeno i po zadaćama i po teškim vremenskim uvjetima oštre i obilato snježne zime. Krajem siječnja istu zadaću preuzima Porečka bojna, početkom svibnja ova je postrojba je vraćena u Istru i demobilizirana.

Mobilizacija 154. domobranske pukovnije za vojno redarstvenu akciju Oluja započela je 2. kolovoza. Postrojba sudjeluje u oslobađanju cijelog prostora Krbavskog polja i grada Udbine, područja oko Plitvičkog Ljeskovca, Uvalice i Prijeboja. Pukovnija je u svojoj zoni odgovornosti zaposjela crtu obrane u dolini rijeke Une od štrbačkog Buka -Kestenovca- Poljica do Demirovića Brdo. Postrojbe na prvoj crti bile su svakodnevno izložene neprijateljskom djelovanju pješačkog i topničkog, povremeno i tenkovskog naoružanja, u jednom okršaju sa srpskim pobunjenicima poginuo je branitelj Stipan Liović.

Općom vojno-političkom situacijom stvorene su pretpostavke za demobilizaciju pukovnije 26. kolovoza 1995. Uslijedio je povratak u Istru u koloni dugoj sedam kilometara, braniteljima su priređeni veličanstveni dočeci u Pazinu, Poreču, Umagu i Buzetu.

Kroz postrojbu 154. brigade Hrvatske vojske i njene slijednice 154. domobranske pukovnije prošlo je 5.800 branitelja. Aktivne udruge branitelja u Pazinu, Poreču i Umagu čuvaju uspomenu na ratni put 154. brigade HV i njene slijednice 154. domobranske pukovnije i branitelja ovih postrojbi.

Realizacija izložbe: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine i Muzej grada Pazina.

Autor izložbe: Livio Lanča, koautorica Marija Ivetić, prof., muzejska savjetnica (Muzej grada Pazina), suradnik Josip šiklić, prof., predsjednik UHBDR-a Pazinštine

Više fotografija

Izbornik