Pazinski memorijal

Od svibnja do kraja rujna kontinuirano smo sudjelovali u pripremanju i organizaciji 2. stručno – znanstvenog skupa „PAZINSKI MEMORIJAL“ na temu „Doprinos Istre Domovinskom ratu u Hrvatskoj 1991. – 1994. – vojna i civilna komponenta.

Pazinski memorijal tradicionalno organizira Katedra čakavskog Sabora za povijest Istre, obrađujući i zapisujući razne događaje iz povijesti Istre. Idejni začetnici i nositelji projekta vezanog za doprinos Istre Domovinskom ratu su UHBDR – Pazinštine, UDVDR RH – ogranak Poreč i UHBDR-154.

Cilj je prikupljanje i zapisivanje vjerodostojnih materijala o svim događanjima u Domovinskom ratu u Istri; O sudjelovanju i ogromnom doprinosu žitelja Istre u stvaranju, obrani i oslobađanju Hrvatske države.
O stvaranju vojnih postrojbi u Istri, ratovanju i humanitarnom  djelovanju diljem Hrvatske, zbrinjavanju prognanika u Istri, o logističkoj potpori vojnim postrojbama i  svim ostalim vidovima sudjelovanja u obrani od agresije, o čemu se u ostalim dijelovima Hrvatske premalo znade.

Za izlagače uvijek tražimo glavne nositelje tih aktivnosti ili same neposredne sudionike, koji istinito, temeljito i detaljno izlažu pojedina događanja. Sakupljamo te materijale koji će biti jedini vjerodostojni povijesni dokumenti o zbivanjima u tom vremenu.
Nitko bolje od nas samih ne more govoriti što i kako je bilo u tim povijesnim vremenima stvaranja Hrvatske države.

Ovaj Pazinski memorijal je održan 28. rujna.

Izbornik