154. brigada HV-a ustrojena je 1. prosinca 1991. godine temeljem odluke Ministra obrane Republike Hrvatske u Pazinu te je sastavljena od vojnih obveznika Buzeštine, Labinštine, Pazinštine, Poreštine te onih s područja nekadašnje Bujštine.

Početkom prosinca 1991. godine počinje se sa ubrzanim ustrojavanjem, opremanjem i obučavanjem ove postrojbe, najprije sa sjedištem zapovjedništva brigade u tadašnjem domu branitelja (danas zgrada Županijskih službi i trgovačkog suda) i zapovjedništava bojni u Pazinu, Poreču i Umagu.
Sredinom mjeseca prosinca mobilizira se cijelo ratno zapovjedništvo brigade i neke postrojbe, posebno diverzantski i protudiverzantski vod, te vod PZO.To je i vrijeme kada počinje ubrzan razvoj, opremanje, naoružavanje i stvaranje uvjeta za obuku snaga i odlazak na bojišnicu.

Već u to vrijeme diverzantski i protudiverzantski vod, te vod PZO u Pazinu i Poreču dobijaju jasne zadaće te 26. prosinca 1991. ove postrojbe ili posjedaju borbene položaje, ili su u spremnosti za djelovanje. Istovremeno logistička satnija priprema vojarnu "Veli Jože" za prihvat glavnih borbenih snaga, organizaciju njihovog života i rada te ubrzanog uvježbavanja i pripremanja za preuzimanje zadaća na Ličkoj bojišnici.

Brigada sastavljena od vojnih obveznika iz Buzeštine, Labinštine, Pazinštine, Poreštine, te područja nekadašnje Bujštine organizirana je u tri borbene bojne, postrojbe borbene potpore, pristožerne postrojbe i postrojbi logistike. Krajnje odgovornim pristupom zapovjednih sastava svih razina, u vrlo kratkom vremenu, do sredine ožujka, dovodi se veći dio snaga u najviši stupanj uvježbanosti za preuzimanje ratnih zadaća na bojišnici.

1/154 BRIGADA HV 2/154 BRIGADA HV 3/154 BRIGADA HV 154. BRIGADA HV
1/154 BRIGADA HV "PAZINSKI BOŠKARINI" 2/154 BRIGADA HV "MALVAZIJSKI TIGROVI" 3/154 BRIGADA HV "POREČKI PRČI"  154. BRIGADA HV

Temeljem objektivne potrebe, a sukladno zapovjedi zapovjednika OZ Rijeka, već početkom travnja 1992. godine brigade preuzima borbene zadaće na Ličkoj bojišnici, najprije kao operativna pričuva zapovjednika OG Lika, a već u svibnju iste godine i kao obrambena snaga na prvoj crti bojišnice na području Ivčevića kose.

Godine 1993.brigada jednim dijelom svojih snaga organizira obranu na području Ličkog Osika, Mušaluka i Budačkog mosta.

Godina 1994. je za brigadu gotovo najintenzivnija gledano s aspekta boravka na bojišnici. Te godine brigada u razdoblju od siječnja do svibnja brani grad Otočac u vrlo zahtjevnoj obrambenoj zadaći. Nakon preustrojavanja 154. br. HV u 154. dp HV (preustrojavanjem je brigada dodatno ojačana većim brojem ljudstva i borbene tehnike), sredinom rujna odlazi na područje Perušićke kose.
Ovdje na geografski, klimatski i taktički vrlo zahtjevnom prostoru organizira aktivnu obranu na crti koja se proteže od Sinca preko Ramljana, Pocrnića do Alivojvodića, a po dubini do Kosinja i Klanca.

Godine 1995.  154. domobranska pukovnija neprekidno drži dodjeljeno joj područje odgovornosti, sve do početka mjeseca svibnja.

U VRO "Oluja" pukovnija glavninim snaga napada smjerom LJubovo - Bunić uz prethodno ostvarenu suradnju sa 9. gardijskom brigadom. Na pomoćnom smjeru napada lijevim krilom Krbavskog polja. Uz prethodnu topničku pripremu sudjeluje u ovladavanju Debelim brdom, oslobađanju ZL Udbina, Podudbine i grada Udbine. Pri tome se preustrojava i obavlja pripreme za daljnja djelovanja.

U slijedećoj etapi bojnih djelovanja pukovnija izbija na državnu granicu na rijeci Uni u području Nebljusa. U svojoj zoni odgovornosti vrlo brzo zaposjeda crtu obrane u dolini rijeke Une: Štrbački Buk - Kestenovac - Poljica - Demirović Brdo; konsolidira obranu, utvrđuje se, obavlja izviđanja i stvara uvjete za eventualna napadajna djelovanja. Nažalost, u okršaju sa prekounskim četnicima pogiba pripadnik porečke bojne Stipan Lijović, a vojnici Sabo i Brajković bivaju ranjeni.

Postrojbe na prvoj crti svakodnevno su izložene neprijateljskom djelovanju, iz pješačkog i topničkog oružja, a povremeno i izravnoj tenkovskoj paljbi.

Nakon "Oluje" pukovnija, iako demobilizirana, nastavlja svoje zadaće na daljnjem razvoju i opremanju, obučavanju zapovjednika i zapovjednih sastava (pa i nekih smanjenih borbenih dijelova), školovanju kadrova; sada već prema NATO-vim standardima koji se uvode u sustav. Provode se i intenzivne zadaće na unapređenju života i rada u ZM Pazin (naime zapovjedništvo brigade je ujedno i zapovjedništvo ZM Pazin), uređuje se i obnavlja tzv. tenkovska cesta (Pazin - Lindar), uređuje i obnavlja vojarna "Veli Jože", izgrađuje taborište “Lindar”, razvodi vodovodna mreža u selu Bertoši i niz drugih aktivnosti.

Dne 1. siječnja 2001. godine pukovnija opet prelazi u brigadu i nosi naziv 636. pbr, da bi se 1. srpnja 2003. integrirala sa 635. pbr iz Pule (bivša 119. brigada HV) te kao takva djelovala do njenog potpunog gašenja 31. prosinca 2004. godine.

Na svom ratnom putu brigada je imala jednog poginulog pripadnika i nekoliko ranjenih.

Tijekom cijelog razdoblja domovinskog rata ovu postrojbu karakterizira vrlo visok stupanj odgovornosti svih zapovjednih sastava, ali i svih pripadnika brigade, (iznimno visok odaziv na mobilizaciju, nema pojava samovoljnog napuštanja postrojbe ili pak samovoljnih i neplaniranih akcija), visoka razina profesionalnosti i stručnosti časnika i dočasnika (za uvjete pričuve) visoka razina borbene spremnosti snaga, (nema odlaska na bojišnicu bez prethodnog izviđanja, intenzivne obuke, planiranja djelovanja, logističke potpore i sl.). Humanost i briga za čovjeka, vlastitog vojnika, ali i protivnika još je jedna značajka po kojoj je ova postrojba prepoznatljiva.

Na svom zahtjevnom i složenom ratnom putu ova je postrojba uživala svekoliko poštovanje žitelja na prostorima na kojima je djelovala, a u sredini u kojoj je izrasla nesebičnu logističku, moralnu i svekoliku drugu pomoć i potporu.

Protokol studijskog putovanja u Otočac 25./26. svibnja 2019.

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA – 154.

52470 UMAG,  Zemljoradnička 10. tel./fax. 052 721 967;    mob. 095 197 3443,      

e-mail: uhbdrumag@gmail.com   http://www.154brigada.com.hr

 

     PROTOKOL STUDIJSKOG PUTOVANJA U OTOČAC  25. / 26. svibnja 2019.g.

 

25. svibnja (subota)

 

06,00 Umag, Vatrogasni dom – polazak,  (uključiti Buje i Novigrad).

           Relacija: Ponte Porton -  Rijeka – Senj – Vratnik – Brlog - Otočac

 

10,00 – 10,30 Senj; odmor i sendvići

 

11,30 – 13,30  obilazak bivše bojišnice; Brlog (polaganje vijenca na mjestu pogibije 

                           Kristijana   Ladavca) – Drenov klanac - Runjevica (svijeća uz spomenik na

                           Runjevici),  istovremeno obilazak bivše bojišnice u Ramljanima,

         

13,30  Otočac, središnji spomenik; polaganje vijenca zajedno sa UHDDR Ličko-Senjske

            županije i predstavnicima Grada Otočca,

 

14,00 – 15,00  ručak

 

15,00  - 19,00   Čovići (hostel Majsić) smještaj,

                            - obilasci pojedinih dijelova bojišnice

                            -  braniteljska tribina, susreti hrvatskih  branitelja Istre i Like, sportska                                              natjecanja

 

19,00 – 23,00    večera, slobodno vrijeme,

 

23,00     polazak autobusa iz Otočca u hostel.

 

 

 

26. svibnja (nedjelja)

 

9,00   polazak iz hostela, (ev. glasovanje za Europski parlament na biračkom mjestu u Otočcu)

 

9,30 - 10,30 posjet sirani Runolist u Otočcu,

 

-  Plitvice; odavanje počasti Josipu Joviću, prvom poginulom hrvatskom redarstveniku,

 

13,00 – 14,00 ručak u okolici Rastoka,

         

14,00 – 15,00 razgledanje Rastoka,

 

15,00      polazak za Istru

             - posjet ratnom muzeju Domovinskog rata u Turnju

 

21,00    dolazak u Umag.

 

Kotizacija je 200,00kn za člana Udruge

uplatu možete izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 sati kod gosp.Bruna Balanzina u Uniqa osiguranju i svakog petka od 20:00 sati u prostorijama Udruge

 

Europski parlamentarni izbori 2019.godine održat će se 26.svibnja 2019.

Članovi Udruge koji žele pristupiti glasovanju mogu to izvršiti na slijedeći način:

predajom Zahtjeva za privremeni upis na portalu e-Građani ili u Matičnom uredu Buje, na adresi Trg J.B.Tita 6, tel:052 772-449

Biračko mjesto navesti: OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, Područna škola Čovići

 

Privremeni upis u popis birača drugog grada

Privremeni upis

Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i izbora članova u Europski parlament  Republike Hrvatske odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se uredu državne uprave u županiji neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

 

e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani ili 

Matični ured Buje

Adresa: Trg J.B.Tita 6

Tel: 052 772-449

Fax: 052 772-241

E-mail: mubuje@udu-istra.hr

Okupljanje članova UHBDR-154. u prostorijama Udruge petkom od 20 sati